• IČO: 48083968
 • DIČ: 2120073439
 • IČ DPH: SK2120073439
 • tel: +421 33 551 65 60
 • mobil: +421 903 458 971
 • email: firma@sulek.sk
 • Zaregistrovaný v Obchodnom Registri SR, vedenom na Okresnom súde v Trnave, Oddiel: Sro. vložka číslo:35905/T
 • Sídlo firmy
  • Sv. Martina 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská Republika
 • Kancelária a predajňa
  • Záhrada Dom Byt, Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, Slovenská Republika

Výroba mestského mobiliáru, kovaných výrobkov, renovácia

Firma Šulek pôsobiaca na Slovenskom trhu od roku 1987, je zameraná na výrobu a následnú montáž kovaných, odlievaných a zámočníckych prvkov využiteľných v priestranstvách obchodných, historických a pamiatkovo chránených častí miest, mestských parkov a v priestoroch administratívnych a historických budov, alebo v bytovom interiéri.

Výroba sa uskutočňuje za pomoci vlastných modelov v spolupráci s inými subjektami, predovšetkým Slovenskými a zahraničnými zlievarenskými spoločnosťami, ručným kovaním na základe vlastných návrhov. Firma Šulek taktiež spolupracuje s viacerými výrobcami liatinových odliatkov, pričom distribuuje aj ich sortiment podľa voľby záujemcu o takýto tovar.

Výrobný program Firmy Šulek tvoria odlievané, alebo kované celky mestského mobiliáru a zámočnícke, alebo kované výrobky (brány, ploty, zábradlia, umelecké predmety, kovaný nábytok do kancelárskeho a bytového interiéru, ...). Osobitú časť tvoria kované umelecké predmety.

Firma Šulek má v ponuke nasledovné výrobky mestského mobiliáru:

 • stožiarové prvky - nosiče osvetľovacích telies vo verejných priestranstvách miest, možná je ich kombinácia s dobovými lucernami, alebo modernými osvetľovacími telesami
 • lucerny - osvetľovacie telesá, dobový, štýlový i moderný dizajn
 • parkové stĺpiky - široká paleta dizajnérskych prevedení a rozšírená možnosť využitia (nosná časť smetného koša, zábrany vyhradených parkovacích boxov so zdvíhacím zariadením na diaľkové ovládanie,...) podľa požiadaviek zákazníka
 • parkové lavičky - dobový, štýlový i moderný dizajn
 • konzoly - nosiče osvetľovacích telies (Lucerien)
 • pitné fontány - dobový, štýlový i moderný dizajn
 • nosiče smerových a iných informačných tabúľ
 • originálne štíty obchodov i ustanovizní
 • smetné koše - dobový, štýlový i moderný dizajn
 • stromové mreže - výroba i v nadmerných veľkostiach
 • stožiarové hodiny
 • reklamné pútače
 • stojany na bicykle

Výrobky mestského mobiliáru sú vyhotovované v rôznych prevedeniach a farebných odtieňoch tak, aby bolo možné ich začlenenie do modernej, štýlovej i dobovej architektúry mesta. Firma je schopná vyrobiť originálny jednotlivý výrobok ako aj zaručiť neobmedzenú sériovosť. Je schopná vo svojej sfére zabezpečiť štýlovosť mesta, mestskej časti, ako aj jednotlivých centier obchodných sietí.

Výroba odlievaných prvkov je realizovaná zo sivej liatiny, hliníka, bronzu a iných kovov, v závislosti od požiadaviek zákazníka. Pri povrchovej úprave je dohliadané na použitie najmodernejších technológií, zabezpečujúcich dlhodobú trvácnosť a kvalitu výrobkov. Pri spracovaní projektov dbá na požiadavky architektúry, s maximálnym využitím remeselného fortieľa.

Firma Šulek už počas svojej dlhoročnej existencie zrealizovala výrobu i montáž mestského mobiliáru v mnohých slovenských a zahraničných mestách i obciach, ako aj množstvo exteriérových a interiérových kováčskych prác pre cirkevné zariadenia, historické a administratívne budovy, finančné inštitúcie a viacerých súkromných investorov.© 1987 − 2024 | Firma Šulek s.r.o.